Deutsche Version

Tłumaczenie dokumentów samochodowych potrzebnych do rejestracji

Dokumenty pojazdów sporządzone w języku obcym, które należy przetłumaczyć na język polski i dołączyć do wniosku o rejestrację, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zwykle także musi to być tłumaczenie poświadczone za zgodność z oryginałem a nie z kopią dokumentu. 

Oczywiście dokumenty można dostarczyć osobiście, przysłać zeskanowane na adres info@glossa.info.pl a dopiero przy odbiorze tłumaczenia OKAZAĆ ORYGINAŁY. Istnieje także możliwość przesłania do mnie dokumentów pocztą tradycyjną listem poleconym/kurierem i odesłania ich przeze mnie taką samą drogą wraz z tłumaczeniami. 

Popularna ostatnio Umowa dwujęzyczna jest uznawana przez niektóre wydziały komunikacji bez poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, a niektóre wymagają, aby tłumacz zaświadczył, iż treść w obu językach jest taka sama.

Standardowy czas wykonania tłumaczenia dokumentów samochodowych to 48 godzin. Istnieje również możliwość tłumaczenia ekspresowego w maksymalnie 2 godziny, dopłata wynosi wtedy 50%, ale nie zawsze taka usługa jest dostępna – prosimy zawsze o wcześniejszy kontakt.

W przypadku dokumentów do rejestracji pojazdu cena tłumaczenia nie jest uzależniona od liczby stron rozliczeniowych lecz jest ustalona z góry za cały zestaw i jest dużo niższa niż wynikałaby z liczby stron. W związku z tym nie zalecam samodzielnego ich tłumaczenia, ponieważ sprawdzenie i poświadczenie może kosztować więcej niż tłumaczenie.

WYŚLIJ PLIKI DO BEZPŁATNEJ WYCENY

    Jeżeli chcą Państwo wysłać kilka plików prosimy o spakowanie ich do ZIP.