Deutsche Version

TŁUMACZENIE USTNE

Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego wykonuję także tłumaczenia ustne. Zwykle są to:

  • tłumaczenie podczas czynności notarialnych 
  • tłumaczenie w urzędach 
  • tłumaczenie na żądanie sądu, policji, organów administracji publicznej
  •  tłumaczenie podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego

Oferuję klientom także tłumaczenia niewymagające uczestnictwa tłumacza przysięgłego, takie jak:

  • tłumaczenie podczas rozmów biznesowych
  • asystowanie klientom nie znającym języka polskiego podczas pobytu w Polsce lub klientom nie znającym języka obcego za granicą podczas załatwiania spraw urzędowych, spadkowych, związanych z leczeniem itp.
  • tłumaczenia na sesjach terapeutycznych, podczas wizyt lekarskich

Tłumaczenia ustne rozliczane są według stawki godzinowej, większość tłumaczy i biur tłumaczeń stosuje jednak minimalną jednostką rozliczeniową, zwykle jest to blok 3- lub 4-godzinny. Wynika to z faktu, że do tłumaczenia ustnego tłumacz musi się przygotować, musi na nie dojechać i z niego wrócić. Aby usprawnić samo tłumaczenie i skrócić jego czas, należy dostarczyć wcześniej wszelkie materiały (np. projekt aktu notarialnego).

WYŚLIJ PLIKI DO BEZPŁATNEJ WYCENY

    Jeżeli chcą Państwo wysłać kilka plików prosimy o spakowanie ich do ZIP.