Logo

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia poświadczone (potocznie "przysięgłe") wszelkich dokumentów i pism urzędowych zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), m.in:

 • tłumaczenie dokumentów stanu cywilnego, takich jak akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, zaświadczenia wymagane przy zawieraniu związku małżeńskiego z cudzoziemcem lub zagranicą, itp.
 • tłumaczenie dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu zakupionego zagranicą, tzw. tłumaczenie dokumentów samochodowych (dowód własności pojazdu, czyli umowa lub faktura, dowód rejestracyjny, karta pojazdu)
 • tłumaczenie dokumentów firmy, takich jak zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS, zaświadczeń o nadaniu NIP, REGON, itd.
 • tłumaczenie umów handlowych, umów o pracę, umów kupna-sprzedaży nieruchomości itd.
 • tłumaczenie dokumentacji medycznej - wypisów ze szpitala, karty leczenia szpitalnego, listów lekarskich, historii choroby, wyników badań laboratoryjnych, wyników badań obrazowych itd.
 • tłumaczenie dokumentacji sądowej

Tłumaczenie pisemne zwykłe tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z następujących dziedzin:

 • medycyna (ogólnych tekstów medycznych, dokumentacji szpitalnej, dokumentacji badań klinicznych itp.)
 • zarządzanie jakością (EFQM, ISO)
 • gospodarka i biznes
 • teksty prawnicze
 • teksty techniczne - instrukcje obsługi urządzeń
 • psychologia, rozwój osobisty
 • strony internetowe
© GLOSSA Tłumaczenia Magdalena Malinowska | kom. 602 450 286