Logo

Poświadczanie tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły jest uprawniony do sprawdzenia i poświadczenia tłumaczenia z języka obce­go na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporzą­dzonego przez inną osobę. Tłumaczenie takie musi być przez klienta wykonane zgodnie z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych. Jeśli przedłożone do poświadczenia tłumaczenie jest wykonane prawidłowo, tłumacz poświadcza jego zgodność z dokumentem oryginalnym.
© GLOSSA Tłumaczenia Magdalena Malinowska | kom. 602 450 286